Đã hoàn thành

142130 Fix Youtube Scraper script

My youtube video scraper stop working. Need it fixed ASAP

You can see the error here

[url removed, login to view]

Files that need to be fixed are below:

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]://[url removed, login to view]

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP, XML

Xem nhiều hơn: stop working, scraper, video fix, xml youtube, scraper xml, script watch, watch youtube, working youtube, watch php script, youtube scraper php script, youtube swf files, script php scraper, watch script, script php youtube xml, fix script video, youtube scraper php, youtube xml php, scraper xml php, php script fix xml, youtube working, xml scraper php, video youtube php script, youtube php script fix, youtube asap, xml video script

Về Bên Thuê:
( 79 nhận xét ) Santa Monica, United States

ID dự án: #1888305

Được trao cho:

Netfreehost

Can be done.

$10 USD trong 0 ngày
(271 Đánh Giá)
5.4