Đã Đóng

For user mmhleung only

Need to fix a bug in a webservice enviroment, discussed in Private message in another thread. Thank you.

Kỹ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm, XML, XSLT

Xem thêm: message user, fix private message bug, php webservice xml, webservice xml, xml php webservice, webservice xml php, xml webservice, enviroment php, sanchezrodriguez, yahoo private message bots, php private message, enviroment, private message bbpress, ikariam send private message

Về Bên Thuê:
( 128 nhận xét ) Monterrey, Mexico

Mã Dự Án: #1720212

1 freelancer đang chào giá trung bình $1500 cho công việc này

A54VPd6Yw

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$1500 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0