Đang Thực Hiện

131474 Macromedia Adobe Clone

Looking for an exact clone of macromedia's web store.

Must have a backend,and support unlimited products,and categories.

Can be done in Flex if easier.

Please let me know a Ball park.

Thansk

B

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CMS, MySQL, PHP, XML

Xem thêm: adobe flex, flex store flex, flex xml php, backend flex, php store clone, adobe flex php xml, xml flex, flex adobe, adobe flex backend, php xml adobe, adobe clone, adobe flex xml, xml adobe flex, backend flex xml, flex store, flex backend, clone store, store clone, flex xml, macromedia products, xml php flex, flex php xml

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét )

Mã Dự Án: #1877643