Đã hoàn thành

PHP API Call That Uses Curl

We need a PHP script that uses CURL to make an API call that passes two unique paramaters. When a customers logs into their account, the script will use the API call a remote MySQL database and return a record to see if their account is ACTIVE or INACTIVE.

Kĩ năng: Freelancer API, MySQL, PHP, XML

Xem nhiều hơn: curl php api call, account is inactive, account inactive, php call api, record call, make curl php script, call record, call a, mysql api, api need use, xml mysql php script, active call, api xml mysql, xml api mysql, php record, call account, curl php mysql script, php return, php xml curl mysql, php call api insert mysql, php curl xml mysql, php call api script, php curl database, curl use php, google api php database

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Kansas City, United States

ID dự án: #1739901

Được trao cho:

sam45

hey, can do - please see PM :)

$40 USD trong 1 ngày
(65 Đánh Giá)
6.1

4 freelancer đang chào giá trung bình $73 cho công việc này

VileGnosis

Details in PMB

$80 USD trong 0 ngày
(156 Nhận xét)
6.6
sriraj1233

Ready to start this project...

$100 USD trong 2 ngày
(59 Nhận xét)
5.3
dtbang

Hi, I'm expert on PHP, I did a lot of job similar to cURL. Thank you,

$70 USD trong 0 ngày
(16 Nhận xét)
4.0