Đã hoàn thành

PRIVATE project for GAFFAPI ONLY!!!

If you're NOT gaffapi then you shouldn't be bidding on this.

I've dealt with him before and only want him to bid on this private project - I know he'll deliver the goods!!

Kĩ năng: PHP, Visual Basic, XML

Xem nhiều hơn: project, private, only, bid on project php, php project bidding, project pending, deliver project, want bid project, goods, php xml project, want project, bid bid project, php project xml, bid private, xml project, project xml, project no , project goods, project bidding php, private private, private only, bid private project, project private, bidding project, gaffapi

Về Bên Thuê:
( 115 nhận xét ) Blackpool, United Kingdom

ID dự án: #41813

Được trao cho:

gaffapi

hi. here am i! ;)

$30 USD trong 1 ngày
(81 Đánh Giá)
6.4