Đang Thực Hiện

Project for Lightcrescent - new admin system

As discussed. Thanks

Kỹ năng: MySQL, PHP, XML

Xem thêm: admin sites captcha project, project rcrew discussed, admin new, admin login wamp project, admin system php, admin console php project, php admin system, lightcrescent, excel give thanks project, cakephp admin project

Về Bên Thuê:
( 49 nhận xét ) Madrid, Spain

Mã Dự Án: #1016182

Đã trao cho:

lightcresent

will be done... Thanks

$575 USD trong 8 ngày
(431 Đánh Giá)
8.9

4 freelancer đang chào giá trung bình $394 cho công việc này

techfortune

We're interested to work with you. Please review PMB. Thanks!

$500 USD trong 15 ngày
(82 Đánh Giá)
6.2
desigmbooms

Please see my PMB Thanks

$250 USD trong 5 ngày
(7 Đánh Giá)
4.4
anum83

Hi, I would like to apply for the project. Further details are provided in the pmb. Regards.

$250 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0