Đã hoàn thành

Project for Lightcrescent - new admin system

Được trao cho:

lightcresent

will be done... Thanks

$575 USD trong 8 ngày
(431 Đánh Giá)
8.9

4 freelancer đang chào giá trung bình $394 cho công việc này

techfortune

We're interested to work with you. Please review PMB. Thanks!

$500 USD trong 15 ngày
(82 Nhận xét)
6.2
desigmbooms

Please see my PMB Thanks

$250 USD trong 5 ngày
(7 Nhận xét)
4.4
anum83

Hi, I would like to apply for the project. Further details are provided in the pmb. Regards.

$250 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0