Đang Thực Hiện

136066 project for neeozi

t-shirt website and admin panel + integration with hte main deaxis website

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, PHP, SQL, XML

Xem nhiều hơn: deaxis, shirt project website, php project admin panel, xml admin panel php, php admin panel xml, panel admin xml, admin xml panel, shirt project, admin panel php xml, php xml admin panel, panel admin xml php, xml panel admin, neeozi, admin panel xml, project shirt, xml admin panel

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) San Jose, United States

ID dự án: #1882238