Đã hoàn thành

159397 Rewrite PHP script to run fast

Rewrite existing php acript to make xml feed run faster , add next pages up to 3 , PSD template implementation needed on script also..

Coder must be expert on php and know how to implement PSD template and XML>>>instruction knowledge

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP, Thiết kế trang web, XML

Xem nhiều hơn: run, rewrite script, run faster, faster php, script php rewrite, psd template implement, rewrite xml php, implementation php, xml feed expert, template run, php script expert, script xml next, php script template, fast coder, xml php expert, php script implement, php xml expert, php xml fast, xml feed implementation, implementation xml, implement script, xml feed template, php run faster, script coder needed, xml implementation

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét ) Triangle, United States

ID dự án: #1905586

Được trao cho:

dreamvib

As discussed.

$50 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
3.1