Đã Đóng

Top Music

Create your own music portal in a nutshell.

Artists, Albums, Songs, Lyrics, Covers, mp3... You will be able to publish all music related stuff.

[url removed, login to view]

Kĩ năng: Nhập liệu, Linux, PHP, Thiết kế trang web, XML

Xem nhiều hơn: www top in, www top com, www top, php artists, music, mp3 to music, create music, com songs, music|, www music com, lyrics xml, albums, music lyrics, music create, lyrics songs, music songs lyrics, top songs, mp3 portal, mp3 music, php mp3 create, portal music, xml music portal, music php, xml mp3, php publish

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Castellar, Spain

ID dự án: #54019

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

kingdom

please check PMB.

$100 USD trong 2 ngày
(35 Nhận xét)
5.2