Đã Đóng

Top Music

Create your own music portal in a nutshell.

Artists, Albums, Songs, Lyrics, Covers, mp3... You will be able to publish all music related stuff.

[url removed, login to view]

Kỹ năng: Nhập liệu, Linux, PHP, Thiết kế trang web, XML

Xem thêm: php artists, create music, lyrics xml, albums, music lyrics, music create, lyrics songs, music songs lyrics, top songs, mp3 portal, mp3 music, php mp3 create, portal music, xml music portal, music php, xml mp3, php publish, php xml mp3, sergids, stuff, php create xml, mp3 php, create music portal php, portal music php, music xml

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Castellar, Spain

Mã Dự Án: #54019

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

kingdom

please check PMB.

$100 USD trong 2 ngày
(35 Đánh Giá)
5.2