Đã hoàn thành

150509 upload of site - for hindiphaj

Upload of website and correction of any coding problems - will email you all necessary details

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, HTML, PHP, XML

Xem thêm: upload site site, upload xml, upload site details, php upload site, xml correction, upload details, php xml upload, php upload xml, upload php site, php upload site site, upload php website, site correction

Về Bên Thuê:
( 48 nhận xét ) invergordon, United Kingdom

Mã Dự Án: #1896688

Đã trao cho:

hindiphaj

Can do this, Arsen

$100 USD trong 7 ngày
(133 Đánh Giá)
6.2