Đang Thực Hiện

150509 upload of site - for hindiphaj

Upload of website and correction of any coding problems - will email you all necessary details

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, HTML, PHP, XML

Xem thêm: upload xml, upload site details, php upload site, xml correction, upload details, php xml upload, php upload xml, upload php website, site correction

Về Bên Thuê:
( 48 nhận xét ) invergordon, United Kingdom

Mã Dự Án: #1896688

Đã trao cho:

hindiphaj

Can do this, Arsen

$100 USD trong 7 ngày
(133 Đánh Giá)
6.2