Đang Thực Hiện

142391 web site deveopment

Develope a web site based on datafeed from a merchant.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, XML

Xem nhiều hơn: site develope, develope web site, develope web, xml web, php based merchant, datafeed php, php xml web, xml php web site, datafeed site, merchant site, xml datafeed

Về Bên Thuê:
( 102 nhận xét ) Norcross, United States

ID dự án: #1888566

Được trao cho:

justlearn

see PMB

$135 USD trong 15 ngày
(19 Đánh Giá)
3.7