Đã hoàn thành

Web site redesign

I would like this current website's page:

<[url removed, login to view]>

redesigned to? have the same layout as this website:

<[url removed, login to view]>

I do not want any graphic changes from [[url removed, login to view]][1] and want to keep the same color scheme as on www.mealkitsupply.com.

I would like the layout of vitamin-j applied to the mealkitsupply website.? ? The new website should maintain the same colour scheme (ie red and black) but should? be as wide as the browser window (like vitamin-j)? and not be limited to the center of the page like the current mealkitsupply page.

Kĩ năng: CSS, Kĩ thuật, MySQL, PHP, Quản lí dự án, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm, XML

Xem nhiều hơn: vitamin, xml scheme, maintain wordpress site, site layout scheme, black red xml, graphic web browser, xml layout changes, wordpress site wide, web site redesign, web page redesign, vitamin website

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Canada

ID dự án: #3826488

Được trao cho:

ssohaib

See private message.

$34 USD trong 14 ngày
(23 Đánh Giá)
3.9

10 freelancer đang chào giá trung bình $96 cho công việc này

shoaib3

See private message.

$85 USD trong 14 ngày
(542 Nhận xét)
7.9
schristian

See private message.

$255 USD trong 14 ngày
(180 Nhận xét)
6.5
allystudios

See private message.

$85 USD trong 14 ngày
(80 Nhận xét)
6.4
webiffdotcom

See private message.

$80.75 USD trong 14 ngày
(150 Nhận xét)
6.0
afrancisco

See private message.

$85 USD trong 14 ngày
(78 Nhận xét)
5.9
venturekeen

See private message.

$161.5 USD trong 14 ngày
(15 Nhận xét)
5.1
warraich

See private message.

$51 USD trong 14 ngày
(13 Nhận xét)
4.2
syah2009

See private message.

$34 USD trong 14 ngày
(28 Nhận xét)
3.5
choltvw

See private message.

$85 USD trong 14 ngày
(0 Nhận xét)
0.0