Đã hoàn thành

151515 WHM XML-API

I am in need of a PHP developer to create a commercial application utilising the new WHM xml api, the application is based towards developers that don't have the experience of xml. I would need the application in oop php5.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP, XML

Xem nhiều hơn: api developers, whm, whm api, php5 api, experience api, whm php, create php based api, create application api, xml api php, php5 xml xml, php xml developer, php xml api, php xml based, php oop experience, api experience, php5 oop, XML API, php5 xml

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Ilkeston, United Kingdom

ID dự án: #1897695

Được trao cho:

webta

Thanks.

$150 USD trong 2 ngày
(12 Đánh Giá)
5.6