Đang Thực Hiện

153769 XML system for jobboard

Jobboard based on xml feeds other Jobboards are providing.

Jobagent feature

No userarea

Ranking, newest Jobs on top

1 click search for states

Searchbar based on country, state, category, type of job

Keywordsearch

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP, XML

Xem thêm: country ranking, jobboard, system ranking, php country state xml, ranking system, searchbar, xml jobs, xml job, xml feeds, php xml feeds, php country state, jobboards, country state xml, country states xml, country state php, xml feeds system, search xml php, php search xml, php xml based, newest jobs, search category xml, xml country state, search xml, xml country, php xml country state

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét ) Vienna, Austria

Mã Dự Án: #1899952

Đã trao cho:

inetsl

As Discussed. Payment via SL Escrow. Thanks!

$350 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0