Đã hoàn thành

120019 xmlfeed for clicksensor ads

Clicksensor creates text ads, like google. it is using the xml feed from clickbank to fill in the text ads. This tools is in php/mysql.

I need an expert in php to make clicksensore use another xmlfeed, I want clicksensor to use my own xmlfeed.

Ask for more details

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, XML

Xem nhiều hơn: xmlfeed, xml feed expert, google clickbank, xml feed mysql using php, ads text, using ads, google ads expert, clickbank xml mysql, clickbank xml, php xml clickbank, clickbank mysql, google ads xml feed, xml feed ads, xml ads, google tools expert, clickbank xml feed, text ads, php google ads, google feed xml, details clickbank, google ads php, clickbank google, google xml feed, xml feed mysql, clickbank expert

Về Bên Thuê:
( 26 nhận xét ) antony, Israel

ID dự án: #1866189

Được trao cho:

profyguy

please more details

$5 USD trong 1 ngày
(49 Đánh Giá)
5.9