Đã hoàn thành

Couponic Worldpay intergration

For the Couponic Payment gateway I am looking to integrate the Worldpay payment gateway into the script.

Couponic provides a custom payment pateway module that should be made to work with the couponic script so should be a simple job.

Kĩ năng: PHP, Yii

Xem nhiều hơn: worldpay, yii job, worldpay custom payment, yii simple, yii couponic script, custom payment module, custom payment gateway couponic, script php couponic, custom gateway couponic, custom gateway payment couponic, worldpay custom, module payment couponic, payment couponic, payment gateway script php, gateway couponic, yii gateway, payment gateway couponic, couponic custom payment, gateway yii, payment module yii, payment gateway couponic script, payment gateway yii script, yii custom payment gateway, payment gateway yii, integrate payment couponic

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Dublin, Ireland

ID dự án: #1056516

Được trao cho:

sidfishman

Please see PM, thanks.

$220 USD trong 1 ngày
(66 Đánh Giá)
6.1

2 freelancer đang chào giá trung bình $185 cho công việc này

rosew100

Please check Pm

$150 USD trong 2 ngày
(84 Nhận xét)
6.7