Đã hoàn thành

Magento improvements for Ginger interiors

I need somebody to help me with the site improvements for Gingerinteriors.co.uk.

Please conctat me for more information

Kĩ năng: PHP, Zend

Xem nhiều hơn: magento help, interiors, ginger, zend help, site improvements, magento store customer transaction information, magento add tab product information, site zend, zend magento, magento zend, help magento, magento shipping method additional information, please visit fully functional site, scrape pricing information ecommerce site, please correct information try contact assistance

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) Aylesbury, United Kingdom

ID dự án: #1046899

Được trao cho:

AStonetech

Please have a look at PMB

$60 USD trong 2 ngày
(137 Đánh Giá)
6.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $155 cho công việc này

brycep

Hi,Please provide more [url removed, login to view],Bryce

$250 USD trong 0 ngày
(202 Nhận xét)
7.8