Đã hoàn thành

API Afterbuy, XML-Abfrage von Bestandsdaten und Ausgabe in Datei

Dự án này đã kết thúc thành công bởi michaelgollmer với giá €222 EUR trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

Guten Tag,

ich benötige eine Möglichkeit, aus Afterbuy (XML; Afterbuy-API) die Bestandsdaten (also wieviele auf Lager sind) auszulesen über die Shopschnittstelle und in eine .csv Datei zu speichern. Diese Aufgabe soll automatisiert und regelmäßig erfolgen.

und komme nicht weiter. Webspace wäre vorhanden.

Link zur API-Doku: [url removed, login to view]

Über ein Angebot würde ich mich freuen.

Beste Grüße

M. Hahn

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online