Account Checker

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €250 - €750 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 14

Mô Tả Dự Án

vHello coders i need an functions for account checkers listed bellow

HERE IS A SAMPLE OF FUNCTION :[url removed, login to view]

LIST :

# => Name => Description

1 => Amazon Account Checker => Login GC Balance Orders/History Cards Bypass Verification Email

2 => AreYouInterested Account Checker => Login Account Type Premium Expiry/Recurring Facebook Connect User ID DateOfBirth(DOB) Gender/Age Name/Location Email

3 => BestBuy Account Checker => Login Rewards Certificate Balance / Points Cards / Address Orders/History Bypass Ph#Verification Email =>

4 => Cabelas Account Checker => Login Cards Cards Balance / Expiry Orders/History Address/Phone Email =>

5 => CatholicMatch Account Checker => Login Account Type Age/Gender Name/Address Last Sign In Email =>

6 => DiscoverCard Account Checker => Login Current Balance Credit Available ByPass Ph#Verfication Email =>

7 => eBay Account Checker => Login Watching/Buying/Selling Feedbacks As Seller Feedback Score / Percentage Followers / Collections / Profile Views Member Since / Country Bypass Ph#Verification Email

8 => FedEx Account Checker => Login User ID Filter Email / User ID Filter Password Bypass Ph#Verification Email

9 => FedEx Registered Email/UserID Checker => Registration Filter Email / User ID Email Validation Password Validation User ID Validation => 0¢ => 0¢ =>

10 => Grattan(UK) Account Checker => Login Current Balance Credit Available Last Order Date/Worth Account Number Name/Address/Phone Email

11 => Macys Account Checker => Login Card/CCN(CreditCard Number/Expiry) DOB(DateOfBirth) Security Question/Answer Orders/History Address/Phone Bypass Ph#/[url removed, login to view] Verification Email

12 => Email Access Checker => Login No Socks Worldwide Domains => -1¢ => 0¢ =>

13 => Match Account Checker => Login Account Type User ID Winks/Connections Messages(Emails)/Favorites Age/Gender Location/Seeking Photos/DP Link Email

14 => MyCokeRewards Account Checker => Login Points Address/Mobile ByPass Verification Facebook Connect Email

15 => Newegg Account Checker => Login Cards Orders/History Address/Phone Email

16 => Orange(UK) Account Checker => Login Access Type Plan Plan Type Account Balance Account ID Mob# Address Email

17 => PlayStationNetwork(PSN) Account Checker => Login Balance Cards Devices/Media Name/Address/Online ID Member Since/Region Email

18 => SainsBurys(UK) Account Checker => Login Orders/History Cards/Nectar Cards Address Email

19 => Skype Account Checker => Login Balance Account Type Cards / Payment Methods Subscriptions & Online No# Name / Account Creation Date Email

20 => Target Account Checker => Login Gift Card Cards Orders/History Address/Phone ByPass Ph#Verification Email

21 => Tesco Account Checker => Login Points Voucher Balance Name/Address/Phone DateOfBirth(DOB) Email

22 => United Parcel Service(UPS) Account Checker => Login User ID Cards Filter Email / User ID Filter Password Email

23 => Walmart Account Checker => Login Orders/History Cards Name/Address GC Balance GC FullNumber Email

23 => Alibaba Account Checker => Login Orders/History Cards Name/Address GC Balance GC FullNumber Email

23 => Aliexpress Account Checker => Login Orders/History Cards Name/Address GC Balance GC FullNumber Email

23 => Uber Account Checker => Login Orders/History Cards Name/Address GC Balance GC FullNumber Email

23 => GWR Account Checker => Login Orders/History Cards Name/Address GC Balance GC FullNumber Email

23 => Target Account Checker => Login Orders/History Cards Name/Address GC Balance GC FullNumber Email

23 => Costco UK 7 Account Checker => Login Orders/History Cards Name/Address GC Balance GC FullNumber Email

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online