Đã đóng

Adapt a Wordpress plugin for a translation website

Dự án này đã nhận được 28 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €605 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

I need for someone to adapt an existing plugin for wordpress.

My website already has an existing form plugin at [url removed, login to view] However the form needs the ability to count the words when someone uploads a document and send the wordcount to the existing form engine to create a quote based on the wordcount. The formengine i use is [url removed, login to view] Project requirements: - Must be able to automatically count words in an uploaded file.

Note: the plugin has no "hooks".

- Must support the file formats: Doc, Docx, Txt, Pdf, Rtf.

- Must return the word amount result to the existing form engine so it can use it to calculate a quote from the word amount.

- Existing plugin must retain the ability to receive upgrades

Freelancer requirements:

- In dept knowledge of WordPress.

- In depth knowledge of PhP

- Able to integrate coding within an existing plugin

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online