Đã đóng

Add Blog and Few Other Alterations to my Concrete5 Website

Dự án này đã nhận được 29 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $563 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 CAD
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

I have a Concrete5 website and would like to add a blog to it. I also have a header that I'd like to have fixed up to work with a few buttons and video added to it.

Freelancer must have design experience and website knowledge.

Please link CONCRETE5 work in the proposal.

Thank you

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online