Đã đóng

Add New field

Dự án này đã nhận được 48 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $166 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
48
Mô tả dự án

I want to enter new fields as below into my admin listing plugin, display in my listing product page and search able.

some data may also need to copy to another plugin

P/S:

- lower bid, high rank and fast deliver get the job

- make it in plugin or child theme (as long as future wordpress and plugins all upgradable and will no effect to this modify)

- make sure you fully understand what i want.

- delay or not complete will not get a single cent $.

- wordpress, installed theme and other plugins must update able in the future.

- not to mess up my previous work (please do backup before you start work, backup must process in my server)

- cannot leak out anything, cannot copy any data for your self or to anyone else & direct contact client.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online