Còn mở

Add Youtube Video Function to chimpgroup jobcareer theme

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $1116 HKD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$240 - $2000 HKD
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

Our site is using the jobcareer theme from Chimp Group

[url removed, login to view]

We need to add a function for adding youtube videos.

See attached files for details.

Budget HK$500.

Please tell me your php and wordpress expereience. And tell me your estimated finished date. (I am expecting this to be done in just a few days)

Since this is a small project and I need to make sure the solution that you provide works. I will only release the payment once it is done and verified.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online