Đã đóng

Add or edit the features in a website.

Dự án này đã nhận được 21 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹1252 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

We have a website, there are just few requirements including addition of one or two new easy features and change the design and edit the existing functions.

Maximum budget is 1000.

You need to be quick and submit hourly update.

New freelancers are welcomed.

You must have knowledge of PHP, HTML and CSS.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online