Đã hoàn thành

Add filter in wordpress backend

Dự án này đã kết thúc thành công bởi vickycolt với giá $35 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

Hi, I have a wordpress site with "Houzez" theme ( [url removed, login to view] )

In the backend can i manage properties and agents. I need to add a agent filter in the properties manage view.

In this link there is a reference image:

[url removed, login to view]

From the official theme support says that i have to edit this file to add the filter function.

wp-content -> plugins -> houzez-theme-functionality -> post-types -> [url removed, login to view]

I hope you can do it.

Kind regards

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online