Add new functionality WordPress signup and checkout form

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 13

Mô Tả Dự Án

I need to add a new functionality to be added in WordPress signup and checkout form. When a user adds a product to the cart and goes to the signup page, there should be a new field where user can enter his zip code and after entering zip code, a list of service stations appears under. Then user can select their desired service station. That quite simple. Most of the work is already [url removed, login to view] is the website : [url removed, login to view] .

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online