Đã đóng

Add new functionality WordPress signup and checkout form

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $ USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

I need to add a new functionality to be added in WordPress signup and checkout form. When a user adds a product to the cart and goes to the signup page, there should be a new field where user can enter his zip code and after entering zip code, a list of service stations appears under. Then user can select their desired service station. That quite simple. Most of the work is already [url removed, login to view] is the website : [url removed, login to view] .

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online