Còn mở

Add pagination and create template for page/2

Dự án này sẽ kết thúc trong 5 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $37 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

I have created a a static home page where i have multiple queries ( 3 ) . I need two things

1. I need to create a pagination for the website in code

2. I want the /page/2 to have a different look then the static front page. So i need someone who can write the code that changes to another page when its the front page or older posts ( same as on [url removed, login to view], you can see what i mean when you select older posts)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online