Đã đóng

Add paypal and credit card Gateway and fixed all pages to be responsive

Dự án này đã nhận được 35 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $82 NZD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$14 - $50 NZD
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

add book now must appear in offers page and also in offer details ,, if client click book now must open form to add his details after pay now must appear paypal or credit card payment after booking confirmation page which have number and offer name and client details this confirmation must send auto maticly to admin and client email ,,,,

and also need to fixed slider home page and check all pages to be responsive

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online