Đã đóng

Add ( paypal )direct payment for only one of our website service

Dự án này đã được trao cho webbigal với giá $45 NZD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$14 - $30 NZD
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

Hello , We look for PHP- Codeigniter expert ( ready to start work soon ) to add paypal payment directly in one of our website service and check full website pages if its responsive .

only clean standard code need , we accept only expert .

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online