Đã đóng

Add paypal direct payment for only one of our website service

Dự án này đã nhận được 24 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $70 NZD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$14 - $40 NZD
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

Hello , We look for PHP- Codeigniter expert ( ready to start work soon ) to add paypal payment directly in one of our website service and check full website pages if its responsive .

only clean standard code need , we accept only expert .

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online