Add paypal direct payment - in only one of our website service

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $14 - $50 NZD
 • Tổng Lượt Chào Giá 7

Mô Tả Dự Án

Hello , We look for PHP- Codeigniter expert ( ready to start work soon ) to add paypal payment directly in one of our website service and check full website pages if its responsive .

only clean standard code need , we accept only expert .

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online