Đã đóng

Add paypal payment ( check out ).

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $86 NZD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$14 - $50 NZD
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

hello look for expert :

need to add add paypal payment and book now button in offers section user can complete form to book after go to payment with paypal after go to confirmation page - confirmation page must have number and details of booking , email go to admin and user email of booking confirmation ------- need also to fixed slider size in home page and fixed website pages to be responsive

only high quality work accept

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online