Add paypal payment ( check out ).

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $14 - $50 NZD
 • Tổng Lượt Chào Giá 9

Mô Tả Dự Án

hello look for expert :

need to add add paypal payment and book now button in offers section user can complete form to book after go to payment with paypal after go to confirmation page - confirmation page must have number and details of booking , email go to admin and user email of booking confirmation ------- need also to fixed slider size in home page and fixed website pages to be responsive

only high quality work accept

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online