Đã hoàn thành

Add shopping cart and payment features

Dự án này đã kết thúc thành công bởi shiwani6390 với giá ₹600 INR trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

Add a shopping cart and payment gateway with my existing website.

Details will be provided.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online