Adding EWay Credit Card merchant account on my custom PHP website

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách ₹1500 - ₹12500 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 7

Mô Tả Dự Án

I currently have paypal as payment gateway configured through which I accept payments from sales proceeds.

I want to add an option to accept credit card payments to my website. For that I'm thinking of integrating eWay merchant account with the website's checkout. Which should allow me to accept payments via credit cards.

I need this done urgently. This change would also mean reconfiguring the checkout page to accomodate the change and entry of additional payment option via credit card. So not just only the eWay integration, but also customising the checkout for a complete fix. Let's discuss.

You must be experienced with payment gateways to custom PHP websites. And must be experienced on PHP, HTML CSS.

Please provide fixed price quote in INR.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online