Đã đóng

Adding small popup in wordpress contact form 7 after submission.

Dự án này đã nhận được 61 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹6039 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
61
Mô tả dự án

We want to add small popup in our wordpress website in contact form 7 pluging to show

details when user submit the form

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online