Đã đóng

Adobe AfterEffcst plugin

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $184 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

This is what the plugin should do:

1. export all compositions and its layers to seperate XML file with data about the composition

2. also export each of them as a (sub)project file in XML (AEPX)

All based on the uploaded aftereffects project "[url removed, login to view]"

Download here [url removed, login to view]

There is already a plugin which can do point 1, but I need some changes. --> [url removed, login to view]

also there is aplugin for point 2. but this plugin saves to AEP instead of AEPX (xml), an example of whats look like the way i want it --> [url removed, login to view]

Development in visualbasic in C language

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online