Đã đóng

Advanced PHP!! SEO, backlinks, page optimisation, and adding all Google webmasters tools.

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $7 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

Advanced PHP!! SEO, backlinks, page optimisation, and adding all Google webmasters tools. For Http://[url removed, login to view]

titles, alt tags, meta tags, look for errors. ect

Top lvl pages must be done right!

Structured Data

Rich Cards

Data Highlighter

HTML Improvements

Accelerated Mobile Pages

Search Traffic

Search Analytics

Links to Your Site

Internal Links

Manual Actions

International Targeting

Mobile Usability

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online