After upgrade from Prestashop 1.6.0.6 to 1.6.1.11 an error 500

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €8 - €20 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 5

Mô Tả Dự Án

Fatal error: Uncaught --> Smarty: Missing template name <-- thrown in /home/bramleysjeweller/public_html/tools/smarty/sysplugins/[url removed, login to view] on line 678

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online