AirBNB Clone

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $10 - $100 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 26

Mô Tả Dự Án

I need to make an AirBNB clone. How can you help me?

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online