Đã đóng

Allow one or multiple users to upload images to a unique gallery on your website without logging into WordPress and without having to give login access to anybody.

Dự án này đã nhận được 34 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $19 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
34
Mô tả dự án

I have edited the original job positing as priorities have changed.

The prefix should be WP_Event_Stream for classes and wp-event-stream for directories and files.

Allow one or multiple users to upload images to a unique gallery on your website without logging into WordPress and without having to give login access to anybody. As images are uploaded, they will appear in the chosen gallery via a shortcode placed where the user wants the gallery to be displayed.

full project description can be found in the file below.

[url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Xem nhiều hơn:

https www freelancer com users login instant php token 97865ebbd6e631c8617a42b10ad5589474159da9dc05f05ab36419c3af835b2a&url http, https www freelancer com bd users login php goto yzy5nwrlyzblogyxzgewowqzymi4ztdjzge0ytu1zjzodhrwczovl3d3dy5mcmvlbgfuy2vylmnvbs5, https www freelancer com au users login instant php token 8fa7d287cb115d7862b57a68111630e29623b5d3ea75a0b3d7c3daa9ba50a6ee&url h, a href https www freelancer com users login instant php token 409695acfbb72c854d2fce55f932643324d5dae2be7d2497d5f12a21b74a29adu, a href https www freelancer com users login instant php token 409695acfbb72c854d2fce55f932643324d5dae2be7d2497d5f12a21b74a29ad&u, https www freelancer com users login php goto ytdknzkxmte1mtq5mje0njc3otkxmdjlyti3otqwzgvodhrwczovl3d3dy5mcmvlbgfuy2vylmnvbs9qb2, https www freelancer com users login instant php token bf73c67774cc6894f49378386061979b2bdcd592e28bd7ab64716905bb0ff169url http, https www freelancer com users login instant php token bf73c67774cc6894f49378386061979b2bdcd592e28bd7ab64716905bb0ff169&url http, https www freelancer com users login instant php token 29bd2e73fcaee874e4e6b3947dcf3464bb7a33f7d413dfcd11fa11eae2408c6curl http, https www freelancer com users login instant php token 29bd2e73fcaee874e4e6b3947dcf3464bb7a33f7d413dfcd11fa11eae2408c6c&url http, https www freelancer com users login faster php key au7al101bswigtwic9loi5_ $2 y $10 *, https www freelancer com users login faster php key au7al101bswigtwic9loi5 2 y 10, https www freelance com users login php, website users download upload mp3, build website users can upload photos

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online