Allow one or multiple users to upload images to a unique gallery on your website without logging into WordPress and without having to give login access to anybody.

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $15 - $25 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 34

Mô Tả Dự Án

I have edited the original job positing as priorities have changed.

The prefix should be WP_Event_Stream for classes and wp-event-stream for directories and files.

Allow one or multiple users to upload images to a unique gallery on your website without logging into WordPress and without having to give login access to anybody. As images are uploaded, they will appear in the chosen gallery via a shortcode placed where the user wants the gallery to be displayed.

full project description can be found in the file below.

[url removed, login to view]

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Xem nhiều hơn:

https www freelancer com users login instant php token 97865ebbd6e631c8617a42b10ad5589474159da9dc05f05ab36419c3af835b2a&url http, https www freelancer com bd users login php goto yzy5nwrlyzblogyxzgewowqzymi4ztdjzge0ytu1zjzodhrwczovl3d3dy5mcmvlbgfuy2vylmnvbs5, https www freelancer com au users login instant php token 8fa7d287cb115d7862b57a68111630e29623b5d3ea75a0b3d7c3daa9ba50a6ee&url h, a href https www freelancer com users login instant php token 409695acfbb72c854d2fce55f932643324d5dae2be7d2497d5f12a21b74a29adu, a href https www freelancer com users login instant php token 409695acfbb72c854d2fce55f932643324d5dae2be7d2497d5f12a21b74a29ad&u, https www freelancer com users login php goto ytdknzkxmte1mtq5mje0njc3otkxmdjlyti3otqwzgvodhrwczovl3d3dy5mcmvlbgfuy2vylmnvbs9qb2, https www freelancer com users login instant php token bf73c67774cc6894f49378386061979b2bdcd592e28bd7ab64716905bb0ff169url http, https www freelancer com users login instant php token bf73c67774cc6894f49378386061979b2bdcd592e28bd7ab64716905bb0ff169&url http, https www freelancer com users login instant php token 29bd2e73fcaee874e4e6b3947dcf3464bb7a33f7d413dfcd11fa11eae2408c6curl http, https www freelancer com users login instant php token 29bd2e73fcaee874e4e6b3947dcf3464bb7a33f7d413dfcd11fa11eae2408c6c&url http, https www freelancer com users login faster php key au7al101bswigtwic9loi5_ $2 y $10 *, https www freelancer com users login faster php key au7al101bswigtwic9loi5 2 y 10, https www freelance com users login php, website users download upload mp3, build website users can upload photos

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online