Đã đóng

Amazon and word press muti site wizard needed asap!

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $120 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $60 USD
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

Are a creative genius?

Are you quick, reasonable and reliable ?

Do you know all the problems a multi site migration can bring ?

Are you amazing at fixing database problems ?

do you know amazon web services in side out ?

do you know wordpress multi site like your smile ?

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online