Đã hoàn thành

Analyse, sanitize and securehost server

Dự án này đã kết thúc thành công bởi vietdevteam với giá $98 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

I have a dedicated server with about 10 joomla websites. I am very vigilant(Akeeba admin tools, etc.) in cleaning and securing my sites, but lately, I have been having some hack attacks and there is probably an a malware draining my resources. I need to find an clean the possible malware and fortify the host.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online