Analyse, sanitize and securehost server

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 33

Mô Tả Dự Án

I have a dedicated server with about 10 joomla websites. I am very vigilant(Akeeba admin tools, etc.) in cleaning and securing my sites, but lately, I have been having some hack attacks and there is probably an a malware draining my resources. I need to find an clean the possible malware and fortify the host.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online