Còn mở

Android Application Required similar to EphotoAlbum

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $839 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

Requirement:

1. Please download the EphotoAlbum and check the working.

2. Application should be similar with the product name “Julie Photo Album”

3. Application Logo will be provided one project is allotted.

4. You will have to sign an agreement that code will be not shared to any other company and once done will be completely submitted to us.

5. Application will be having Two modules Mobile and Webportal.

Detail requirement in attached word file.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online