Đã hoàn thành

Android menu AND Unity project

Dự án này đã kết thúc thành công bởi KESHAVINFOTECH với giá $150 SGD trong 7 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 SGD
Đã hoàn thành trong
7 ngày
Tổng đặt giá
37
Mô tả dự án

DESCRIBE YOUR PROJECT : We are looking for experienced freelancer to update our existing app.

We haven't updated the app for few years and it was removed from the iTunes store,

so we need to update it to current iOS version and tweak few things

Android studio (native) project with a menu.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online