Đã đóng

ApPHP and Asterisk Seasonal Hotel

Dự án này đã nhận được 26 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €2315 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€1500 - €3000 EUR
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

We are looking for a qualified engineer in computer science, with a long experience, at least 10 years, acquired in designing developing seasonal hotel management systems Linux based. He should capable of designing a powerful front and back end. The product should be integrated with Asterisk, that is a strong issue to overcome professionally. The candidate should in depth PHP. Please send over you very detailed curriculum vitae et studiorum. Thank you.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online