Đã hoàn thành

Arreglar el responsive en mi sitio web para adulto xxx

Dự án này đã kết thúc thành công bởi MichaelSte với giá $55 USD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

Hola amigos, veo que mi sitio tiene algunos errores en el responsive y me gustaria que alguien con conocimiento lo arregle

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online