Đã đóng

Auto Bump Program With versatile functions

Dự án này đã nhận được 56 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $301 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$200 - $300 USD / hour
Tổng đặt giá
56
Mô tả dự án

Need a software creator who could fulfill the following requirements:

- Auto Bump that is versatile & will be able to enter any forum site upon input link

- Auto Bump should not be limited by website pop up ads that could potentially pause the program

- Auto Bump should been able to detect error & will continue to function eg. auto refresh should there be a downtime on the specific website

- Basic functions needed only for example, input website link, post message & Post timing. Any intriguing ideas are welcomed but it should be easy to use

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online