Auto Bump Program With versatile functions

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $200 - $300 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 56

Mô Tả Dự Án

Need a software creator who could fulfill the following requirements:

- Auto Bump that is versatile & will be able to enter any forum site upon input link

- Auto Bump should not be limited by website pop up ads that could potentially pause the program

- Auto Bump should been able to detect error & will continue to function eg. auto refresh should there be a downtime on the specific website

- Basic functions needed only for example, input website link, post message & Post timing. Any intriguing ideas are welcomed but it should be easy to use

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online