Đã đóng

AutoSSL Installation (Domain Verification Error) on Opencart

Dự án này đã nhận được 7 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $42 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

Project buget is set at $10.

Looking for someone who has at least 5 years of experience working with Opencart with Linux Knowledge about AutoSSL to do this task.

1. I enabled AutoSSL on my Server, but I keep getting an error in the install log. It seems I need to verify the domain via Comodo somehow, I need someone to show me how to install the SSL certificate on my sites via AutoSSL.

I keep getting this error:

1:48:26 PM WARN The domain “[url removed, login to view]” failed domain control validation: The system queried for a temporary file at “[url removed, login to view]”, which was redirected from “[url removed, login to view]”. The web server responded with the following error: 404 (Not Found). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. at bin/[url removed, login to view] line 562.

1:48:27 PM WARN The domain “[url removed, login to view]” failed domain control validation: The system queried for a temporary file at “[url removed, login to view]”, but the web server responded with the following error: 404 (Not Found). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. at bin/[url removed, login to view] line 562.

1:48:28 PM WARN The domain “[url removed, login to view]” failed domain control validation: The system queried for a temporary file at “[url removed, login to view]”, but the web server responded with the following error: 404 (Not Found). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. at bin/[url removed, login to view] line 562.

This seems to be an .htacess issue. when I moved .htaccess out of the way, it works fine.

I added this code in .htaccess: RewriteCond %{REQUEST_URI} !\.(txt|tmp)$

It's still not working.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online