Đã đóng

Automated web app or software for drop shipping ,repricing, Lister ,order fulfillment ,tracking ,scraper web or [url removed, login to view] is for my personal use only .But please don't contact me about monthly subscription .i want to list amazon .Costco .Walma

Dự án này đã nhận được 34 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2756 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $4000 CAD
Tổng đặt giá
34
Mô tả dự án

Automated web app or software for drop shipping ,repricing, Lister ,order fulfillment ,tracking ,scraper web or software.

This is for my personal use only .But please don't contact me about monthly subscription .

i want to list amazon .Costco .Walmart...etc products on eBay .

1-automated full Lister on eBay (includes grabbing amazon images ,description,all info )

by just adding amazon URL , ASIN, SKU , ISBN ,ITEM NUMBER .

2-automated eBay repricing, adding markup settings /out of stock watch of listed amazon ,Costco products .

3-automated eBay fees calculating,price markup suggestion.

4-automated order fulfillment of eBay received orders from the watched amazon products ( automatically placing eBay received orders from amazon includes adding the customer full received address and phone number ,my credit card number and placing the order )

5- automated messages to eBay customer after the order automatically placed from amazon.

6- automatically watch for amazon tracking number and add it into eBay .

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online