Đã đóng

Automatically import tweets and facebook posts into a blog list

Dự án này đã nhận được 23 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $162 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

Hi guys.

I'm looking for somebody to guide me on whether it is possible to utilise Twitter and Facebooks API's to import posts as a wordpress post. That means that when a facebook or twitter post is created, then a wordpress post would also be created and added in chronological order.

I have searched a few plugins that import facebook and twitter posts into a post, but they all seem bad - is there a better way?

Thanks,

M

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online